Kan infrarød induksjon være lys om dagen?

2022-11-23

Infrarød induksjonsbryterer en automatisk kontrollbryter basert på infrarød induksjonsteknologi. Den realiserer kontrollfunksjonen ved å registrere infrarød varme fra omverdenen. Deinfrarød induksjonsbryterkan raskt åpne automatiske dører, lamper, innbruddsalarm og annet utstyr.

Menneskekroppssensorbryteren kalles også varmefrigjøringssensorbryteren for menneskekroppen eller infrarød intelligent bryter. Det er et automatisk kontrollprodukt basert på infrarød teknologi, når folk går inn i induksjonsområdet, oppdager den spesielle sensoren endringene i det infrarøde spekteret til menneskekroppen, legger automatisk på belastningen, folk forlater ikke induksjonsområdet, vil være kontinuerlig tilkoblet; Etter at personen går, lukker forsinkelsen automatisk lasten. Hvis det er ren menneskelig induksjon, vil det være lyst om dagen når det er mennesker. Men nå har menneskekroppsinduksjonslampen generelt en lysfølsom induksjonskrets, menneskekroppsinduksjonen vil ikke være effektiv når lyset er sterkt, selv om lampen ikke vil være lyssterk. Menneskelig sansing fungerer bare når lyset er lavt.